card

Хамтрагч байгууллагууд

Дэлхийн технологийн шилдэг компаниудын Монгол дахь албан ёсны түншээр ажиллаж, тус байгууллагуудын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлж, борлуулалтын дараах засвар үйлчилгээг хариуцан зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг

Гадаад түншүүд