card

Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдлийн үнэлгээ

Metasploit tool ашиглан байгуулагын сүлжээнд болон програм хангамжуудад эмзэг сул байдал үүссэн, эрсдэлтэй хэрэглэгчид тэдгээрийн хандалтыг илрүүлж түүнд арга хэмжээ авах боломжийг хиймэл оюун ухаан дээр тулгуурлан бий болгодог.

Үнийн санал авах
 

Metasploit tool ашиглан байгуулагын сүлжээнд болон програм хангамжуудад эмзэг сул байдал үүссэн, эрсдэлтэй хэрэглэгчид тэдгээрийн хандалтыг илрүүлж түүнд арга хэмжээ авах боломжийг хиймэл оюун ухаан дээр тулгуурлан бий болгодог.

InsightVM Эмзэг байдлын хамгаалалт

Gain Clarity Into Risk

Байгууллага дээр байршдаг болон алсаас ханддаг төгсгөлийн цэгүүд дэх эрсдлийг илүү сайн ойлгосноор техникийн багтай хамтран ажиллахад илүү хялбар болно.

Extend Security’s Influence

Тусдаа ажилладаг багуудийг нэгтгэж, InsightVM-ээс өгсөн ижил зорилго, хамтын ажиллагааны зарчмыг ашиглан үр дүнтэй ажиллаарай.

See Shared Progress

Байгууллагадаа хариуцлагатай байдлыг бий болгож, ахиц дэвшилтэй байхын тулд хяналт, хэмжилтийг ашиглан аюулгүй байдлаа даатгаарай.

Vulnerability менежментийн онцлогууд

Өөрийн байгууллагын дотоод бүтцийн эрсдлийг автоматаар тодорхойлоорой.

 • Lightweight Endpoint Agent

 • Live Dashboards

 • Active Risk Score

 • IT-Integrated Remediation Projects

 • Attack Surface Monitoring with Project Sonar

 • Integrated Threat Feeds

 • Goals and SLAs

 • Easy-to-Use RESTful API

 • Policy Assessment

 

Дэлгэрэнгүй
Эмзэг байдлын менежментийн онцлог

Эрсдлийг тодорхойлж түүнийг эрэмбэлдэг

InsightVM нь таны мэдээллийн технологийн орчин, хэрэглэгчдийн эмзэг байдлыг бизнесийн эрсдэлд хэрхэн хувирч, халдагчдад хамгийн их өртөж болзошгүй талаар тодорхой мэдээлэл харуулдаг.

Эрсдлийг тодорхойлж түүнийг эрэмбэлдэг

Янз бүрийн нөлөөллүүдийг судалж түүнийг засдаг

InsightVM бол бүхнийг чадагч шийдэл биш ч багуудыг илүү сайн хамтран ажиллаж, илүү үр дүнд хүрэхэд тусалдаг. Энэ нь өөр өөр багуудад бие биенээ ойлгож, нэг зорилгын төлөө ажиллах боломжийг олгодог. Энэ нь асуудлыг хянаж, хэр сайн засаж байгааг хэмжих замаар багууд ямарваа асуудалд илүү бэлтгэлтэй байхад тусалдаг. Ингэснээр алдааг засах үүрэгтэй хүмүүс ажлаа хийж, ажил нь бүхэл бүтэн багт хэрхэн тусалж байгааг харуулж, хийсэн сайжруулалтаа тэмдэглэж чадна.

Янз бүрийн нөлөөллүүдийг судалж түүнийг засдаг

Хэрэглэгчдийн ассетуудыг нягталж, нэгтгэдэг

Insight Agent нь Rapid7 InsightVM, InsightIDR болон InsightOps-ийн өгөгдөл цуглуулдаг платформ юм. Үүнийг нэг л тохируулж, сүлжээний болон хэрэглэгчийн эрсдэлийн аль алинд нь шууд мэдээллийг нь авах боломжтой.

Хэрэглэгчдийн ассетуудыг нягталж, нэгтгэдэг

Техникийн чадлаа нэмэгдүүлэх боломжтой

Өмнө нь янз бүрийн ажлуудад тусдаа шийдлүүдийг ашиглах нь түгээмэл байсан. Харин одоо Rapid7 зүгээс таны системийн аюулгүй байдлыг судалдаг InsightVM платформын багтай болсон. Энэ нь таны InsightIDR зэрэг аюулгүй байдлын хэрэгслүүдийг хамтран ажиллаж, илүү үр дүнтэй болгож, хөрөнгө оруулалтаа илүү сайн өгөөжтэй болгоход тусалдаг гэсэн үг юм.

Техникийн чадлаа нэмэгдүүлэх боломжтой

Бидний үйлчилгээнүүд

Metasploit давуу талууд

Цуглуулах

Сүлжээний эмзэг байдлаа олохын тулд дэлхийн аюулгүй байдлын мэдээллийг цуглуулах

Онцгойлох

Сүлжээний эмзэг байдлыг тодорхойлж, хамгийн чухал зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх.

Баталгаажуулалт

Халдлагад өртөх магадлал, нөлөөллийг баталгаажуулж, хамгийн их өртөлтийг засч, засвар хийгдсэн эсэхийг шалгана

 

Халдлагын мэдээлэл цуглуулах

 • Metasploit Framework тусламжтайгаар 100,000 гаруй хэрэглэгчдийн бодит мэдээллийг давхцуулалгүй авах боломжтой.

 • Туршлага харгалзахгүйгээр аюулгүй нэвтрэлтийн тест хийх боломжтой

 

Халдлагын мэдээлэл цуглуулах

Халдлагуудын чиглэлийг эрэмбэлэх

 • Хэрэглэгчийн мэдлэгийг шинжилж, халдлагын аргагуудыг ашиглаж, нэвтрэлтийн иж бүрэн тест, эмзэг байдлын менежмент хийхийн тулд Metasploit-ийг InsightVM-тэй нэгтгээрэй.

 

 

Тэргүүлэх халдлагуудын чиглэлийг эрэмбэлэх

Сэргээн засварлах

 • Бодит халдлагуудаар туршиж хяналтын мэдээллүүдийг тодорхойлж, халдлагыг найдвартай илрүүлж, хариу арга хэмжээ авахад бэлэн байхын тулд kill chain дуурайлгана.

 

 

Сэргээн засварлах

Үнийн санал авах хүсэлт илгээх

Таны илгээсэн хүсэлтийн дагуу манай мэргэжилтэн холбогдох тул мэдээллээ үнэн зөв бөглөнө үү