card

Хэрэглэгчийн үйлчилгээний төвийн зөвлөх үйлчилгээ

Манай байгууллага нь 2007 оноос одоог хүртэл хэрэглэгчийн үйлчилгээний төвийн шийдлийг хэрэглэгч нартаа санал болгосоор ирсэн.

Амжилттай хэрэгжүүлсэн төслүүд

Бид та бүхэнд хэрэглэгчийн үйлчилгээний төвийн цогц шийдэл болох Genesys Cloud үйлчилгээ болон Xtend дуудлганы төвийн шийдлийг санал болгож байна. Мөн дээрх амжилттай хэрэгжүүлсэн төслийн туршалага дээр үндэслэн хэрэглэгчийн үйлчилгээний төвийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлж байна.