card

 

 

 

2023 оны 05 сарын 11 нд Genesys брэндийн cloud бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг танилцуулах болон өөрсдийн байгууллага дээр хэрэгжүүлж  буй хэрэглэгчийн үйлчилгээний төвийн туршлагаа хуваалцаж банк санхүү, даатгал, төрийн болон үйлчилгээний байгууллагуудад хэрэглэгчийн үйлчилгээний төвийн ажилтнуудад хамруулан өдөрлөг зохион байгууллаа.