card

Сүлжээг хамгаалах нь яагаад чухал вэ?

Сүлжээний аюулгүй байдал нь том, жижиг аль ч бизнесийн чухал хэсэг юм. Компани бүрийн сүлжээ кибер халдлагад өртөх эрсдэлтэй байдаг. Компанийн сүлжээний эсрэг гарсан кибер гэмт хэрэг нь тухайн байгууллага болон үйлчлүүлэгчдийнхээ мэдээллийг алдахад хүргэдэг бөгөөд энэ нь үйлчлүүлэгчдийг бусад компаниудтай хамтран ажиллах эсвэл бизнесийг дампуурахад хүргэдэг.

Аюулгүй сүлжээг бий болгох 9 алхам

 1. Өгөгдөлд шифрлэлтийг хэрэглэх
 2. Галт хана тохируулах
 3. Виртуал хувийн сүлжээ (VPN) авах
 4. Сүлжээний хяналт тогтмол хийх
 5. Антивирус болон Хортой програмаас хамгаалах програм суулгана
 6. Програм хангамжийг байнга шинэчилж байх
 7. Хүчтэй нууц үг үүсгэх
 8. Давхар баталгаажуулалтыг тохируулах (2FA)
 9. Бүх ажилчдыг сургах

 

Хэрэв компани дотор аюулгүй сүлжээ байгуулаагүй бол компанийн сүлжээ, дэд бүтэц, замын хөдөлгөөн, өгөгдөл зэрэгт нөлөөлж болно. Дээрх алхмуудыг ашигласнаар компани дараах байдалтай болно.

Сүлжээг хамгаалахын ашиг тус

 • Кибер халдлагад өртөх эрсдэл буурна
 • Компани болон үйлчлүүлэгчдийн хооронд илүү их итгэлцэл бий болно
 • Нууц мэдээллийг аюулгүй байлгана
 • Мэдээллийн зөрчлийг сэргээхээс зайлсхийснээр дунджаар 9.44 сая доллар хэмнээрэй
 • Компанийг бизнесээ зогсоохоос хамгаална
 • Өгөгдлийн алдагдлаас зайлсхийх
 • Хууль эрх зүйн үр дагавраас зайлсхийхэд тусалдаг
 • Брэндийн нэр хүндэд хохирол учруулахгүй
 • Ажилчдын бүтээмжийг эрсдэлгүйгээр нэмэгдүүлсэн
 • Сүлжээнд хяналттай хандалт 

Сүлжээний аюулгүй байдлыг хангахын тулд таны компанийг аливаа мэдээллийн зөрчил, халдлагаас хамгаалахад туслахын тулд шифрлэлтээс эхлээд VPN хүртэл өөр өөр арга хэмжээ авах шаардлагатай. Кибер аюулгүй байдлын халдлага түгээмэл болсон тул сүлжээний аюулгүй байдлыг хангах нь улам бүр чухал болж байна. Компанийн сүлжээ, дэд бүтэц, өгөгдлийг хамгаалахын тулд компанийн хийх ёстой алхамууд байдаг. Хамгийн сайн арга бол компанийн чадавхиар алхам, журмыг дуусгах явдал юм. Компанийн сүлжээ хэдий чинээ их хамгаалалттай байна, төдий чинээ мэдээлэл, дэд бүтэц нь аюулгүй байдаг.